22.11.2011

2Szczecin, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, krótki dokument o kimś kto uważa, że nie da się prowadzić firmy bez emerytury ;)